جنگ نرم(جنگ مذهب علیه مذهب)
41 بازدید
محل ارائه: معاونت سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
نوع اثر: لوح فشرده
کشور محل پخش: ایران
تاریخ نمایش : 1388
زبان : فارسی
زبان : فارسی
جنگ نرم این اثر با بازخوانی فعالیت های پس از انتخابات به تشریح چگونگی جنگ نرم در دوران جدید می پردازد و با مقایسه وقایع پس از انتخابات با وقایع زمان حکومت حضرت امیر المومنین می کوشد نشان دهد چگونه عده ای با بکار گرفتن مذهب، علیه مذهب تلاش می کنند و بنام امام علیه امام(ره) و با نام مقدس یا حسن علیه امام حسین(علیه السلام) قیام می کنند. مشاهده این اثر را به همه فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی توصیه می نمایم.